Editörün Mesajı

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Florya Chronicles of Political Economy dergisi umuyorum ki hem Türk hem de uluslararası araştırmacıların bilimsel eserler üretmesi ve bilimsel alanda ülkemizin yazın gelişimine katkıda bulunacaktır. Derginin editörü, hakemleri ve yazarlarına katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren İletişim Fakültemiz yeni medya, halkla ilişkiler, reklam gibi alanlarda araştırma yapılması adına önemli yazınla üretmektedir. Kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır. İletişim Fakültesi dekanı Prof. Selahattin Yıldız’a şahsında, derginin yayına hazırlanmasında emeği geçen herkesi kutluyor, başarılı bir yayın hayatı diliyorum.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editörlerden

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanan ve iktisadi ve idari bilimlere dair araştırmaları içeren ‘’Florya Chronicles of Political Economy Dergisi’’ (FCPE) İşletme, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi alanlarına katkıda bulunan makaleleri yayınlamaktadır. Dergimize yapılan birçok araştırmacının makale ve kitap incelemesi başvuruları dikkatli ve titiz editoryal incelemelerden geçirilerek yayına kabul edilmekte ve gerek ulusal gerekse uluslararası akademik camialara katkı sağlamaları hedeflenmektedir. Florya Chronicles of Political Economy Dergisi; Sobiad ve Asos İndekste taranmakta ve ULAKBİM TR dizine en kısa sürede girmesine yönelik çalışmalar sürmektedir. Derginin gelecekte uluslararası saygın yayın indekslerinde yer alması hedeflenmektedir.

Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ

Doç. Dr. İbrahim Murat KASAPSARAÇOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hazar Vural JANE

FCPE Editörleri

FCPE