Anasayfa

ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY

FCPE NİSAN 2024

ISSN: 2149-5750

e-ISSN: 2717-7629

Volume: 10  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.FCPE.2015.010/2024.1001

FCPE Nisan 2024 Editor's Message


Research Articles

A Comparative Analysis on the Role of Culture and Language in the Early Phases of Nation Building in the Middle East

Ortadoğu’da Ulus İnşasının Erken Safhalarında Dil ve Kültürün Rolü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Selim SEZER

PDF
The Other Face of Turkey’s Foreign Policy in Sub-Saharan Africa: Soft Power Policy in Somalia

Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’daki Dış Politikasının Diğer Yüzü: Somali’de Yumuşak Güç Politikası

Sümer Esin ŞENYURT

Murat Özay TAŞKIN

PDF
Savaş Haberlerinin Bir Propaganda Aracı Olarak Kullanımına İlişkin Eleştirel Bir Çalışma: 2003 Irak Savaşı Örneği

A Critical Study on the Use of War News as a Means of Propaganda: The 2003 Iraq War Case

Ceren BALEL

PDF
Geopolitical Problems of NATO Members in the Arctic

Arktik Bölgesindeki NATO Üyelerinin Jeopolitik Sorunları

Ferdi GÜÇYETMEZ

PDF
Russian-Turkish Relations in the New Age of Uncertainty

Yeni Belirsizlik Çağında Rusya-Türkiye İlişkileri

Veronika TSIBENKO

PDF
FCPE NİSAN 2024 CİLT 10 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF

FCPE