About Journal

FLORYA CHRONICLES OF POLITICAL ECONOMY JOURNAL (FCPE)

ISSN: 2149-5750

e-ISSN: 2717-7629

 

Focus and Scope

Florya Chronicles of Political Economy Journal aims to open up to the world under the guidance of science, reach the society it is in, and to publish scientific articles of the essence in accordance with international publishing principles in order to lead their changing and developing demands. And also create a source that will contribute and help develop the fields of study. Accordingly, FCPE’s intentions are on publishing articles and scientific works which are guided by a scientific quality sensibility. In this context, FCPE is qualified as an “international peer-reviewed journal”. It is a peer-reviewed international journal published two times a year.

Florya Chronicles of Political Economy Journal is a peer-reviewed and scientific international journal published twice a year in print and electronically.

  • Yazarlar, makalenin sonunda herhangi bir destek görmesi halinde teşekkür yazısını eklemelidir.
  • Makalenin yazar/yazarları, çalışma kapsamında herhangi bir çıkar çatışması olmadığını bildirmek zorundadır.
  • Eğer birden fazla yazar var ise makaleye “çalışmadaki katkı oranları eşittir” ifadesi eklenmelidir.

INDEX

  • SOBIAD
  • ASOS INDEKS

Publisher

İstanbul Aydin University, TURKEY

Peer Review Process

Florya Chronicles of Political Economy Dergisine gönderilen makaleler kör hakemlik sitemiyle, iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek makalenin işlem sürecini üçüncü bir hakeme gönderme yönünde ya da yazarına iade etme şeklinde belirler. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekir. Makaleler iThenticate benzerlik yazılımları ile kontrol edilmektedir. Hakemlerin raporları tamamlandıktan sonra yazılar, Yayın Kurulu’nun onaylaması durumunda yayıma hazır hale gelir ve kabul sırası dikkate alınarak uygun görülen sayıda yayımlanır.

Publishing Period

Florya Chronicles of Political Economy Journal; It is published twice a year, April and October. Articles are not accepted for a certain number of journals. Authors can submit their article at any time. The articles whose evaluation process is completed are published taking into consideration the arrival date.

Open Access Policy

FCPE adopted a policy of providing open access. This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the BOAI definition of open access.

Publication Charge

Authors are not charged for the journal's article submission, editorial process or publication fees (page or color fees).

Principles of Research and Publication Ethics

FCPE’ye gönderilen bilimsel yazılarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Benzerlik, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır. Bu ve benzeri uygulamalarla ilişkili herhangi etik bir usulsüzlük durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

a) Benzerlik: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek, benzerlik kapsamında ele alınmaktadır. Benzerlikten kaçınmak için yazarlar bilimsel kurallara uygun bir şekilde atıf yapmalı ve araştırmaları içerisinde yer alan tüm bilimsel yazılara ait kaynak gösterimine dikkat etmelidirler.

b)Forgery of Data: The use of data that does not exist or is modified in scientific research is data in the scope of forgery. Authors should analyze their data in accordance with ethical rules and without exposing them to a change in validity and reliability during the process.

c)Detortion: Changing the records or data obtained from the study, showing the devices or materials that are not used in the research as used, changing or shaping the research results according to the interests of the people and organizations that are supported are considered within the scope of distortion. The authors should be honest, objective and transparent in the information they provide in relation to the research process. They should avoid violating the rules of ethics.

d)Repetition: Presenting the same publication as separate publications without referring to the previous publications is considered within the scope of repetition of publications. The responsibility for the publication of the publications submitted for evaluation in another place or in the evaluation process belongs to the authors. The authors should refrain from repeating the original and original research and they should pay attention to submit their original and original research.

e) Bölerek Yayınlama: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları ayrı yayınlar olarak sunmak, bölerek yayınlama kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar, araştırma bütünlüğünü göz önünde bulundurmalı ve sonuçları etkileyecek bölmelerden kaçınmalıdırlar.

f)Authorship: The inclusion of people who do not contribute to the research or not to include the people who have contributed is considered within the scope of unfair writing. All authors should have contributed sufficiently to the planning, design, data collection, analysis, evaluation, preparation of the research and finalization of the research.

Benzerlik Politikası – Plagiarism Policy

All the papers submitted have to pass through an initial screening and will be checked through the Advanced Plagiarism Dectection Software (CrossCheck by iThenticate)

FCPE’de değerlendirilecek makalelerin benzerlik oranının %15’i aşmaması gerekmektedir. – Articles of FCPE Journal to be evaluated must not exceed similarity rate %15. 

Copyright

Copyright aims to protect the specific way the article has been written to describe a scientific research in detail. It is claimed that this is necessary in order to protect author’s rights, and to regulate permissions for reprints or other use of the published research. FCPE have a copyright form which is required authors to sign over all of the rights when their article is ready for publication.

The journal allows the author(s) to hold the copyright without restrictions and will retain publishing rights without restrictions. The submitted papers are assumed to contain no proprietary material unprotected by patent or patent application; responsibility for technical content and for protection of proprietary material rests solely with the author(s) and their organizations and is not the responsibility of the FCPE or its Editorial Staff. The main (first/corresponding) author is responsible for ensuring that the article has been seen and approved by all the other authors. It is the responsibility of the author to obtain all necessary copyright release permissions for the use of any copyrighted materials in the manuscript prior to the submission.

Florya Chronicles of Political Economy does not allow authors to use copyright without restrictions. The responsibility for the technical content and protection of the registered material belongs only to the author and institutions and is not the responsibility of the IAU or Editorial Board. The main author is responsible for ensuring that the article is viewed by all other authors. It is the author’s responsibility to obtain all necessary copyright permissions for the use of copyrighted materials in the article before submission. All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)).

What are my rights as author?

It is important to check the policy for the journal to which you are submitting or publishing to establish your rights as Author. FCPE’s standard policies allow the following re-use rights:

The journal allow the author(s) to hold the copyright without restrictions.

The journal allow the author(s) to obtain publishing rights without restrictions.

Yayınlanan makaleyi FCPE’nin izni olmadan bir web sitesinde yayınlayamazsınız.

Call For Papers

FCPE will bring together academics and professionals coming from different fields to discuss their differing points of views on these questions related to “social sciences”.

FCPE’nin Ana Konuları

  • Economics
  • İşletme
  • Kamu Yönetimi
  • Siyaset Bilimi
  • Uluslararası İlişkiler

Publication language of FCPE

Turkish and English

Article Submission

Articles are accepted only through Dergipark.

Contact

İstanbul Aydın University

İstanbul – Turkey

e-mail: [email protected] / [email protected] / [email protected]

Tel: +90212  4441428

 

FCPE